EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Красимира Кумбилиева

Книги на Красимира Кумбилиева:

In this book, the authors summarize the groundwork developed by various researchers in concern of the kinetics of reactions accompanied ...

Издадена
12.01.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
278
Мека корица
ISBN  978-954-322-458-6
Цена 5.50 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.