EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Любомир Миков
Любомир Миков завършва българска филология в СУ "Св. Климент Охридски" след което постъпва на работа в Института за фолклор при БАН. През 1985 г. получава научната степен "кандидат на изкуствознанието" (днес научна и образователна степен "доктор"). През 2002 г. придобива научната степен "доктор на историческите науки". От 1998 г. е хоноруван преподавател в Нов български университет, а от 2006 г. – и в Националната художествена академия, където чете лекции по османска архитиктура и изкуство. От 2001 до 2010 г. е главен редактор на сп. "Български фолклор". Основал е в списанието непериодичната поредица "Ислям и народни традиции". Работи в областта на българското народно и възрожденско приложно изкуство, османска архитектура и изкуство по българските земи, етнология на българите и на суфизма. Автор е на още 7 книги и на повече от 100 студии и статии.

Книги на Любомир Миков:


Тази монография е първа по рода си и е посветена на култовата архитектура и изкуство на хетеродоксните мюсюлмани в България – ...

Издадена
04.05.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
580
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-482-1
Цена 14.00 лв.

DOI: 10.7546/9789543224821


В настоящата книга са представени османските паметници в България. Всеки един от тях е разгледан подробно в исторически аспект, от ...

Издадена
12.07.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
398
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-504-0
Цена 11.00 лв.Студиите в този том, както и в първия, имат интердисциплинарен характер и се отличават с широк тематичен обхват. Макар и ...

Издадена
7.11.2013 г.
Формат X
Страници
396
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-614-6
Цена 10.00 лв.
Книгата има интердисциплинарен характер и е първото по рода си в българската хуманитаристика цялостно антропологично изследване на един от ...

Издадена
11.08.2015 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-822-5
Цена 15.00 лв.В книгата за първи път се разглеждат комплексно темите за интериорното устройство на джамиите, тяхната екстериорна специфика и архитектурния им ...

Издадена
15.05.2017 г.
Формат X
Страници
344
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-879-9
Цена 18.00 лв.Студиите в този сборник са отглас от 80-те и 90-те години на ХХ век и са от областта на фолклорната ...

Издадена
14.12.2018 г.
Формат 167X237
Страници
303
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-942-0
Цена 25.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.