EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Йордан Муховски
Йордан Муховски завършва атомна физика в СУ "Св. Климент Охридски". Получава докторска степен по химия през1982. От 1984 г. работи като ръководител на Лаборатория за израстване на кристали в новосъздадения по това време Институт по приложна минералогия и неговите приемници – Централна лаборатория по минералогия и кристалография (1995–2010) и Институт по минералогия и кристалография (след 2010 г.), където става доцент (2007). Тук се разширява дейността му върху растежа на различни единични и смесени флуоридни кристални системи и изучаването на техните свойства. Неговите интереси са насочени към мултидисциплинарна област, обхващаща физиката на твърдото тяло, физикохимията и електрохимията. Д-р Муховски е световноизвестен специалист, който разработва ефикасни методи за дълбоко пречистване на изходните материали и цялостна оптимизация на технологичния процес.

Книги на Йордан Муховски:


This book is a comprehensive research wherein the multi-experimental and theoretical studies and followings for growing perfect single or mixed ...

Издадена
15.01.2013 г.
Формат 70X100/16
Страници
394
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-535-4
Цена 23.50 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.