EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Надежда Кирова
Доктор Надежда Кирова е с научни интереси в областта на медицински инструменти от римската епоха, градоустройство, военни лагери. Археологическите проучвания: Сердика, Нове.

Книги на Надежда Кирова:

В този сборник (корпус) са представени 11 студии, които касаят антични градове от римската и ранно византийската епоха в днешна Република ...

Издадена
19.11.2012 г.
Формат X
Страници
564
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-507-1
Цена 90.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.