EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ваня Лозанова
Ваня Бориславова Лозанова-Станчева е завършила история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специализация по стара и средновековна история и втора специалност българска филология, както и следдипломна специализация по история и теория на културата съвместно с катедра „Класическа филология“ при СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е дългогодишен преподавател по стара история и тракология, антично културно наследство и културен туризъм, история на театъра, антични мистерийни религии в СУ „Св. Климент Охридски“; ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград; ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Специализирала е в редица известни чуждестранни университети и научни звена: към Семинара по класическа филология на Философско-историческия факултет при Солунския университет „Аристотел“ (Гърция) и Атинския университет „Йоанис Каподистриас“ (Гърция); към Семинара по класическа филология при Университета на Саарланд в Саарбрюкен (Германия); към Института за балканистични изследвания в Солун (Гърция); към Семинара по класическа филология на Философско-историческия факултет при Хайделбергския университет (Германия); към Центъра за епиграфски и палеографски изследвания при Университета на Охайо (САЩ). В. Лозанова-Станчева е професор по стара история и тракология в Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ при БАН, София. Автор е на шест монографии и множество научни и научнопопулярни статии в авторитетни наши и чуждестранни издания.

Книги на Ваня Лозанова:


Книгата е първа част от научна трилогия, посветена на най-забележителните аспекти от древногръцката цивилизация. Тя е опит за модерен прочит ...

Издадена
16.08.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
268
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-477-7
Цена 11.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.