EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Пламен Божинов
Пламен Божинов завършва Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През 1996 г. защитава докторска дисертация на тема: „Марко Д. Балабанов – обществено-политически идеи и дейност до 1878 г.“ От 2009 г. е доцент в Институт за исторически изследвания. От 1996 до 2005 г. чете лекции в Нов български университет. Носител е на наградата за млад учен на името на проф. Зина Маркова. Съавтор е на енциклопедичния справочник „Кой кой е сред българите ХV–ХІХ в.“ (2000). Автор е на редица студии и статии, посветени на историята на политическите, църковно-националните, просветните и културните изяви на българите през ХІХ в.

Книги на Пламен Божинов:


В изследването са представени идейните и политическите изяви на цариградските българи в последните решителни години преди Освобождението. Проследени са ролята ...

Издадена
15.01.2013 г.
Формат 60X84/16
Страници
460
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-508-8
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.