EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Димитър Христозов
Димитър Христозов завършва математика в СУ „Св. Климент Охридски”. Участва в разработването на модели и инструменти за построяване на интегрални оценки на качеството на технологии и технологични обекти, както и на информационни системи за управление на качеството в „ИНФОРМА”. Защитава докторска дисертация (1986), става „Доктор на техническите науки” (2009), а през 2002г. е избран за професор по компютърни науки в Американския университет в Благоевград, в тази област е признат за един от водещите специалисти в света. Проф. Христозов е сред основателите на Института по науката за информиране в Санта Роза, Калифорния, САЩ, на Българското статистическо дружество, както и на Българската асоциация за работа от разстояние. Има над 30 години академичен опит в областите: компютърни науки, информационни системи, приложна статистика, управление на качеството, консултиране и информационно брокерство.

Книги на Димитър Христозов:

В книгата са представени множество разнообразни концепции, техники и подходи, чийто събирателен фокус е дейността на информационния брокер. Неговата мисия ...

Издадена
09.07.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
384
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-497-5
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.