EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Наталия Няголова
Гл. ас. д-р Наталия Димитрова Няголова е преподавател по руска класическа литература във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. През 2007 г. защитава дисертация на тема: „Предметният код в драматургията на А. П. Чехов“ под ръководството на проф. Юрий Доманский и доц. Денка Кръстева. Автор е на близо 100 научни статии, студии и рецензии, публикувани в България, Русия, Словакия, Турция, Унгария, Чехия, Португалия, Сърбия, Полша, Германия и др. Специализирала е в Московския държавен педагогически университет, Смоленския държавен университет, Словашката академия по сценични изкуства, Ягелонския университет, Белградския университет, Университетът в Сегед. Научните й интереси са в областта на поетиката на руската литература от втората половина на XIX век, математическите методи в литературознанието, взаимодействието кино – литература.

Книги на Наталия Няголова:


„Речник-конкорданс на многоактната драматургия на А. П. Чехов“ отразява необходимостта от системно представяне и изучаване на художествения език на писателя. ...

Издадена
..2013 г.
Формат X
Страници
1695


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.