EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Автор

Мария Колева
Мария Колева e доктор по най-нова германска история в Института за исторически изследвания при БАН. Завършила е Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност история. През 1986 г. защитава докторска дисертация в Лайпцигския университет, Германия, на тема „Участието на концерна „Круп“ във въоръжаването на фашистка Германия“. Професионалните й интереси са насочени към проучване развитието на Германия и нейната икономическа политика в ...
Книги на Мария Колева
 
Зоя Барболова
Зоя Барболова е доктор по филология. Работи като доцент в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН. Завършила е специалността „Турска филология“ в СУ „Св. Кл. Охридски“. Защитила е докторска дисертация на тема Словообразувателната категория nomina instrumenti в българските народни говори. Участвала е в редица колективни научни проекти. Работила е като доцент в Одеския държавен университет „И. И. ...
Книги на Зоя Барболова
 
Даниела Бобева
Даниела Бобева е доцент в Института за икономически изследвания в БАН и Висшето училище по застраховане и финанси. Преподавател е и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и катедра "Финанси" на УНСС. Била е и директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и директор на дирекция "Европейска интеграция и международно сътрудничество" на БНБ.
Заема високи постове в ...
Книги на Даниела Бобева
 
Валентина Шарланова
Валентина Д. Шарланова е доцент, д-р по етнология в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН. Научните й интереси са в областта на българската традиционна духовна култура. Автор е на монографиите „Народна метеорология“ (1999), „Български народни мерки“ (2001), „Софийската Мала Света гора“ (2007), „Български традиционни празници и обичаи“ (2011), както и на редица статии и студии. В. ...
Книги на Валентина Шарланова
 
Владимир Шкодров
Владимир Шкодров (1930-2010) е световноизвестен български учен със забележителни постижения в областта на астрономията. Бил е дългогодишен преподавател в Шуменски университет и негов ректор, както и директор на Института за обучение на докторанти на БАН. Откривател е на множество астероиди, проф. Шкодров получава признателност от американските си колеги, които наричат с негово име астероида 4364 Шкодров (4364 Shkodrov). Автор е ...
Книги на Владимир Шкодров
 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ъ Ю Я

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.