EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Автор

Владимир Георгиев
Владимир Георгиев е завършил Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. През 1988 г. след защита на дисертация става доктор на геолого-минералогическите науки. Работил е в ГОРУБСО, в Научноизследователския институт по полезни изкопаеми, „Геология и геофизика“ АД, като хоноруван преподавател в Минно-геоложкия университет. От 2003 г. е доцент в Геологическия институт „Проф. Страшимир Димитров“ при Българската академия на науките. Неговите проучвания са в Осогово, Централните ...
Книги на Владимир Георгиев
 
Вихра Баева
Доц. д-р Вихра Баева работи в секция „Антропология на словесните традиции“ към Института за eтнология и фолклористика с Eтнографски музей към Българска академия на науките. Чела е лекции в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, в университетите в Лодз и Палермо. Автор е на монографията „Нишката на живота. Между коланчето за рожба и Богородичния пояс“ (София, ...
Книги на Вихра Баева
 
Веселка Кацарова
Доктор на науките, Национален археологически институт с музей - БАН - София. Област на научните изследвания: градоустройство и архитектура, религия, изкуства и занаяти. Археологическите проучвания: Пауталия, селища и села в Югоизточна България.
Книги на Веселка Кацарова
 
Вера Мутафчиева
Акад. Вера Мутафчиева, доктор на историческите науки, учен, писател и публицист.Творческият й път започва от 1952 г. със студии и монографии за историята на България в османската епоха. Автор е на десетки изследователски студии по османистика, балканистика, на монографии и на множество публицистични материали. Има над 35 белетристични книги.
Книги на Вера Мутафчиева
 
Василена Стойкова Тодоранова
Василена Стойкова Тодоранова е родена в Хасково през 1944 г. Завършва средно образование в Гимназията с преподаване на френски език „Фредерик Жолио-Кюри“, гр. Варна. През 1968 г. се дипломира като специалист по класическа филология, с втора специалност „Френски език“ и профил „Археология“ в СУ „Климент Охридски“. От 1969 г. работи във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, като последователно заема ...
Книги на Василена Стойкова Тодоранова
 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ъ Ю Я

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.