EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Автор

Васил Николов
Васил Николов е физикогеограф геоморфолог с научни интереси в областта на планинския релеф и туризма. Познава превъзходно особеностите на всички български планини, които е пребродил многократно, като се е наслаждавал на прелестни гледки и е изживявал страховити моменти. Неслучайно е водещ автор на книгата. Публикувал е много статии в специализирани научни списания и в периодичния печат. Автор е на книгите ...
Книги на Васил Николов
 
Ваньо Митев
Чл.-кор. проф. д.б.н. Ваньо Митев е автор на над 200 научни публикации с импакт фактор над 380 и цитирани над 2100 пъти. Носител е на престижни български и международни награди за високи научни постижения. От 1999 г. проф. Митев е ръководител на Катедрата по химия и биохимия при Медицинския факултет в София, от 1999 до 2003 г. е зам.-декан на ...
Книги на Ваньо Митев
 
Ваня Жекова
Ваня Жекова е доцент в Института за етнология и фолклористика с етнографски музей – БАН. Завършила е Историческия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Проявява траен интерес към българската традиционна култура – сватба, аграрни обичаи, семантика, митология и система на предмодерната селска култура. Била е ръководител и участник в различни научни проекти. Автор е на монографията “Плитка на нивата”. Обобщаващ ...
Книги на Ваня Жекова
 
Ваня Матеева
Доцeнт д-р Ваня Матеева работи в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, секция „Сравнителни фолклористични изследвания“. Автор е на студии, статии и монографията „Гагаузите – още един поглед“, С., АИ „Проф. Марин Дринов“, 2006. Нейните изследвания са върху социокултурното битие на различни общности в и извън България. Научноприложната £ работа е в областта на опазване, дигитализация, ...
Книги на Ваня Матеева
 
Ваня Лозанова
Ваня Бориславова Лозанова-Станчева е завършила история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ със специализация по стара и средновековна история и втора специалност българска филология, както и следдипломна специализация по история и теория на културата съвместно с катедра „Класическа филология“ при СУ „Св. Климент Охридски“. Тя е дългогодишен преподавател по стара история и тракология, антично културно наследство и културен туризъм, история ...
Книги на Ваня Лозанова
 
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ъ Ю Я

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.