EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Механика

Споделете в Facebook
Неустойчивост, хаос, турбулентност
Класически и нови подходи
Издадена
15.01.2013 г.
  първо издание
Формат
  142х197 mm
Страници
272  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-550-7
Цена 9.00 лв.


Авторите обсъждат въпроси, свързани с три модерни направления на изследванията в областта на механиката на флуидите – неустойчивости, хаос и турбулентност. При неустойчивостите акцент се поставя върху това, как се прилага теорията при течения с междуфазови повърхнини, при нагряван отдолу флуид, както и при неустойчивостите, свързани с разпространение на вълни в дисперсивни и дисипативни флуидни системи. Хаотичното движение във флуидите се разглежда чрез системи, свързани с атрактора на Лоренц и Лагранжевото описание на движението на флуидите. Излагат се и съвременни методи за откриване на хаос в реални данни, които са тясно свързани с концепцията за мултифракталност. Подробно се обсъждат двата метода на оптимум теорията на турбулентността, която е мощен инструмент за получаване на аналитични резултати при изследване на турбулентност във флуиди. В четвърта глава, посветена на стохастичните модели в теорията на турбулентността, се проследява приложението на уравненията на Ланжвен, Фокер– Планк и Хауърд–Поуп за описание на турбулентно движение от гледната точка на методологията на Лагранж.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 16.00 лв.
Мека корица 4.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.