EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Климатични промени, рискове и природни ресурси | Геология

Споделете в Facebook
Металогения на Източните Родопи
Издадена
12.12.2012 г.
  първо издание
Формат 60X90/8
 
Страници
262  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-539-2
Цена 23.00 лв.


В монографията се разглежда позицията на Моравско-Родопската тектонска зона в алпийския ороген на Балканския полуостров, като са отделени металогенните епохи, промишлено-генетичните типове полезни изкопаеми и е направено райониране на Моравско-Родопската металогенна зона. Описани са геоложкият строеж, тектониката и магматизмът на Източните Родопи. По-подробно е характеризиран късноалпийският магматизъм предвид важната му роля за металогенията на района. Въведени са нови литостратиграфски единици за късноекстензионния магматизъм. Проследяват се рудните подрайони, отделните полета в тях, както и някои специфични находища и проявления. Обект на изследване са металните и неметалните полезни изкопаеми. Изяснена е привързаността на Au-Pb-Zn рудни полета към най-големите вулкански постойки в пониженията. Направен е преглед на късноалпийската тектонска, магмена и металогенна еволюция на Източните Родопи. Съставен е геолого-генетичен модел на късноекстензионния магматизъм и свързаната с него металогения и са разгледани общите закономерности в разпределението на полезните изкопаеми.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 4.00 лв.
Твърда корица  11.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.