EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Нанонауки, нови материали и технологии | Обща и неорганична химия

Споделете в Facebook
Номенклатура по неорганична химия
Препоръки на IUPAC 2005
Издадена
..2009 г.
  първо издание
Формат 60X84/8
 
Страници
412  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-330-5
Цена 9.50 лв.


Международният съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) е международна неправителствена организация, имаща за цел да подпомага развитието на химичните науки в световен мащаб и допринася за приложенията на химията в полза на човечеството. Една от многобройните задачи на IUPAC е създаването на общ химичен език чрез разработването на правила, съобразно които за всеки един химичен индивид да се дава една дума (или серия от думи), която да е единствена за даденото съединение и която да изразява поне неговата емпирична формула, а по възможност - и неговите най-важни структурни особености. Идеята е тези правила да се използват като основа за разработване на съответните номенклатури на различните езици. Първата "Номенклатура по неорганична химия" на IUPAC е публикувана през 1957 г. Тя е преведена, адаптирана към български език и публикувана у нас през 1964 г. Междувременно Номенклатурата е разширявана и допълвана, което е отразено в публикуваните през 1971, 1990, 2000, 2005 г. нови издания на IUPAC. Предложената на вниманието на българския читател "Номенклатура по неорганична химия. Препоръки на IUPAC 2005" е адаптиран превод на английското издание, като окончателният варинт на превода е одобрен и приет за публикуване от Научния съвет по Обща и неорганична химия при БАН.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  0.85 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.