EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика

Споделете в Facebook
Организационната идентичност – „невидимата ценност“ на съвременната организация
Ролята на организационната комуникация за формиране и управление на организационната идентичност
Издадена
28.02.2013 г.
  първо издание
Формат
  167х237 mm
Страници
384  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-566-8
Цена 9.50 лв.


Книгата акцентира върху значението на организационната идентичност като ключов елемент и условие за повишаване на конкурентоспособността на компанията в сферата, в която реализира своята дейност, и върху факта, че когато е професионално създадена и компетентно управлявана, тя се превръща в източник на устойчиво конкурентно предимство. Теоретичната рамка, представена в труда, разглежда конструкта на организационната идентичност като пряко зависим от корпоративната идентичност, от отношенията със стейкхолдърите (вътрешни и външни) на организацията, обединени от корпоративната култура и свързани чрез организационните комуникации (вътрешни и външни) и комуникационните практики на мениджмънта. Резултатът от успешното им функциониране е превръщането им в условия за създаване и поддържане на положителен корпоративен имидж (вътрешен и външен) и позитивна репутация на компанията. Теорията в книгата е подкрепена от анкетно проучване на автора на способите за реализиране на вътрешноорганизационната комуникация във фирмите, осъществяващи бизнес дейността си в България, както и за разбирането на българския бизнес за ролята и значението на комуникацията за мотивиране на персонала. Представени са и основните прийоми за поддържане на корпоративния имидж в публичното пространство, които прилагат компаниите в България. Въпросите, свързани с постигането на организационна идентичност на реални организации, са разгледани и в две „изследвания на случаи“ (case study).
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  15.00 лв.
DOI: 10.7546/9789543225620
Мека корица 7.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.