EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Информатика

Споделете в Facebook
Информационна теория на дискретните изчислителни системи
Издадена
16.05.2013 г.
  първо издание
Формат
  142x197 mm
Страници
128  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-583-5
Цена 16.00 лв.


В книгата са изложени теоретичните основи на изследването на дис- кретните изчислителни системи с помощта на информационни методи. На базата на въведените информационни оценки и развития метод за информационна декомпозиция се определят качеството на изчислителни- те структури и ефективността на изчислителния процес в тях. Предложени са информационни модели на основните компоненти на дискретните из- числителни системи памети и процесори. Предложен е ентропиен баланс на изчислителния процес, който установява връзка между параметрите на изчислявания алгоритъм и реализиращата го структура. С помощта на статистически данни от апробирани програми са потвърдени изказаните на базата на информационния анализ хипотези за връзките между опера- тори, операнди, дължина, време за изпълнение и енергийна ефективност на програмите. В заключителната част са показани приложения на изложения тео- ретично-информационен подход за оценка на размера на интегралните схеми по зададено описание, на ефективността на микроконтролерни ар- хитектури, езици за програмиране и топологии на мултипроцесорни сис- теми. Предложеното определение на информацията в интуиционистките размити процеси е използвано за реализиране на метод за балансиране на натоварването при облачните изчисления. Книгата представлява интерес за учени и докторанти, занимаващи се с проблемите на дискретните изчислителни процеси и системи.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  10.00 лв.
Твърда корица  4.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.