EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Археология

Споделете в Facebook
ХЕЛИС IV Изследвания, резултати и проблеми в „Сборяново“
Издадена
..2005 г.
  първо издание
Формат 60X84
 
Страници
288  

Мека корица
   
ISBN 954-322-056-5
Цена 6.50 лв.


Том 4 на поредицата Хелис  съдържа статии, посветени на резултати от интердисциплинарните изследвания  в националния резерват "Сборяново" - религиозен и политически център на тракийските гети от I хил. пр. Хр., съхранил значението  си на култов и селищен център и през следващите епохи - римската, ранно- и късносредновековната, както и в съвременната, отличаващ се с богати фолклорни   и  легендарни традиции, както и на породени от тези проучвания обобщаващи изследвания. Обнародвани са проучвания  на Свещарската гробница и  могили от елинистическия некропол,   на пещерите в района, на  монетните елинистични съкровища, резултати от  геофизични, геоархеологически  и петрографски,   антропологични, палеозоологични  и палеоботанически изследвания, аспекти на погребалните практики през елинистическата и pимската епоха и  проблеми на гробничната архитектура. Кръг от статии засяга въпроси, свързани с алианското теке на Демир баба, неговата  декорация, астрономическа ориентация, консервация и реставрация,  житието на светеца, както и  проблеми на  фолклорните традиции в района.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 13.00 лв.
Мека корица 5.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.