EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика

Споделете в Facebook
Съвместни предприятия и защита на конкуренцията в България
Издадена
20.06.2013 г.
 
Формат
 
Страници
114  

Е-книга
 
Цена 7 USD или левовата равностойност


Книгата е посветена на отговора на стоящия нерешен от знаковата 1989 г. въпрос, дали популярните поради предимствата си съвместни предприятия проявяват в България един от най-важните си недостатъци, а именно осъществяването на двата основни вида нарушения на конкуренцията – поведенчески и структурни.
Отправна точка в монографията е прегледът на 22 дефиниции на понятието „конкуренция“, даващи представа за различните интерпретации на неговото съдържание, произтичащи от липсата на универсално прието определение. Представени са възгледите за защитата на конкуренцията на 9 икономически теории, взели отношение по тази тема, тъй като икономическата мисъл представлява интелектуалната основа на защитата на конкуренцията, а последната в крайна сметка получава легитимност чрез правото на конкуренцията. Отразена е правната регламентация на съвместните предприятия съгласно европейското общностно право на конкуренцията като източник на съответното българско законодателство, като са анализирани 12 регламента, 4 известия и 5 насоки. На свой ред подробно са разгледани българските правни норми на конкуренцията във връзка със съвместните предприятия в последователно приеманите 3 закона за защита на конкуренцията през 1991, 1998 и 2008 г. и степента на реципиране в тях на регулиращите съвместните предприятия норми на наднационалното право на конкуренцията на Европейския съюз. Най-голямо внимание е отделено на международно сравнимите резултати от анализа на идентифицираните от автора решения на Комисията за защита на конкуренцията, отнасящи се за наличието или липсата на поведенчески и структурни нарушения на конкуренцията от страна на съвместни предприятия за един достатъчно дълъг период от време, който тук е фиксиран на 20 години, или периода от създаването на националния орган за защита на конкуренцията през 1991 до 2010 г.
Книгата може да бъде използвана като основа за подобряване на функционирането на Комисията за защита на конкуренцията, както и в дейността на Генерална дирекция „Конкуренция“ на Европейската комисия.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 2.00 лв.
Мека корица 5.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.