EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография

Споделете в Facebook
Демографската политика в България
Традиции, обществени потребности, съвременни измерения
Издадена
27.08.2013 г.
  първо издание
Формат
  142x197 mm
Страници
240  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-628-3
Цена 12.00 лв.


В книгата е представен демографският път на България от 135 години насам, белязан от историческата и участ и преживените национални драми и изпитания. Част от него е и съвременната, незапомнена по мащаби и обхват демографска криза, пораждаща тревожния въпрос „Ще я бъде ли България?“. Авторката проследява политиката за населението и нейните приоритети, свързани с издигане ролята на демографския фактор в развитието, компенсиране на загубите на човешки потенциал, овладяване на миграционните движения и устройване на бежанците, укрепване на семейната институция и поощряване на раждаемостта, балансиране на междупоколенческите отношения. Представени са национален опит и традиции в областта на държавната подкрепа на демографското възпроизводство, безспорен капитал за посрещане на съвременните предизвикателства, свързани с числения спад и стареенето на населението при тревожно нарастване на смъртността.
Подобаващо внимание е отделено на бъдещото развитие на населението, като се акцентира върху историческия опит в областта на демографските политики с отчитане на новите реалности, изискващи съвременни подходи. Главният урок от вековния опит в развитието на българската нация е, че тя е успявала да преодолее редица исторически сътресения и отново да поема пътя на съзиданието благодарение на здравия си инстинкт за съхраняване и умножаване на рода български.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 3.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.