EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Фолклористика

Споделете в Facebook
Хуморът:
Прочити, практики, техники
Издадена
03.10.2013 г.
  първо издание
Формат
  142Х197 mm
Страници
334  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-639-9
Цена 9.50 лв.


Съставителите на сборника „Хуморът: прочити, практики, техники“ са убедени, че погледът към смеха като културен феномен би трябвало да стъпва върху една по-широка интердисциплинарност. Затова в него си дават среща учени от различни области на хуманитаристиката – фолклористика, лингвистика, литературознание, културология, история, които имат подчер-тан интерес към проблемите на хумора. Статиите са групирани около две основни проблемни полета. Първото е посветено на мястото и ролята на хумора и неговите форми във всекидневната култура в различни социални, исторически и културни контексти. Второто включва статии, обединени от интереса към механизмите, чрез които се конструира смешното. Авторите привеждат множество примери от устното и писменото слово в подкрепа на своите научни тези. Сборникът е насочен както към специализираната научна аудитория, така и към по-широк читателски кръг.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 6.50 лв.
Твърда корица  15.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.