EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Етнология

Споделете в Facebook
И ще господарува мъжът ти над теб
Издадена
11.10.2013 г.
  първо издание
Формат
  167х237 mm
Страници
304  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-622-1
Цена 10.00 лв.


Монографията изследва мястото на жената в семейната и календарната обредност в общата рамка на структурирането на традиционното културно пространство на мъжко и женско и в произтичащите от това отношения между мъжа и жената. Търсят се отговори на съвсем логични въпроси: Дали трябва да се приеме категоричното отхвърляне на каквато и да е роля на жената в дълговечния човешки развой, което едва ли би било реално? Какво се крие зад пълното отрицание на жената в ценностен план? Дали това отрицание наистина може да е така пълно и категорично, дали и доколко е убедително? Аргументирани са въпроси, чиито отговори са разнопосочни – за основната медиаторна роля на жената както в календарните, така и в семейните обреди; за ролята й на биологичен и интелектуален продължител на рода, на медиатор между света на живите и света на мъртвите; за функцията на езотеричното в женското посвещаване, за спецификата на семантиката и механизма на женската инициация. Интерес представляват библейските интерпретации на ролята на жената в изводите от обстойния анализ на двата антропогонични библейски мита като симетрични и инверсни един на друг, канонизиращи в християнската култура подчиненото положение на жената. Несъмнен принос е публикуването на архива на семейство Елисавета и Христо Караминкови – един богат масив от слова между двамата съпрузи и други членове на двата рода, даващ и сам по себе си богат материал за научни изследвания. Интригуващо е епистоларното общуване между една будна, образована и мъчеща се да бъде, доколкото обстоятелствата й позволяват, духовно еманципирана жена и нейния съпруг, също представителен за времето си, „господаруващ” над жена си, мъж. Анализът на писмата, съпоставени с официалните материали от епохата, позволяват да се проследи механизмът на социално-битовото женско посвещаване във вече по-ново време. Изкристализира съществуващото напрежение между норма и реалност, между етикета и това, което е зад него. Трудът е предназначен за широк кръг специалисти в хуманитарната област, за студенти, учители, за всички, които ценят възрожденската култура.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  15.00 лв.
Твърда корица  17.50 лв.
DOI: 10.7546/9789543224562
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.