EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Икономика

Споделете в Facebook
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ ВЪВ ФИРМЕНА СРЕДА
Социоантропологична и мотивационна детерминираност
Издадена
28.11.2013 г.
  първо издание
Формат
  142x197 mm
Страници
116  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-674-0
Цена 9.00 лв.


Книгата предлага модерна визия за управлението на човешкия капитал в бизнес единиците. Идеята е новаторска за България. Установява се закономерна връзка между социоантропологичната детерминираност на процеса на управление на човешкия капитал във фирмата и прилаганите мотивационни техники за реализиране на успешна фирмена организация и ефективно фирмено управление. Характеризирани са концептуални версии за изграждане на адекватен, пазарно и конюнктурно съобразен мотивационен панел за фирмено управление, като се посочва, че при съвременните фирмени условия в България и при съответните организационни културни измерения на бизнес единицата е възможно да се изработят и задвижат мотивационни механизми за обвързване на стратегията на фирмата с оперативните ú действия, което обуславя промяна в качеството на управлението на човешкия капитал, синхронизирано с измененията на бизнес средата. Условие за иновационна идентичност на фирмата и нейно съществено конкурентно предимство е и реализацията на актуалната концепция за тотално управление на качеството (TQM), която е пряко обвързана с ефективното управление на човешкия капитал на фирмата. Изследването на фирменото поведение в динамика показва, че е необходимо организационната култура и адекватното разработване на мотивационни панели да се възприемат като съществени елементи на общите и оперативни фирмени стратегии, чийто фундамент е управлението на човешкия капитал в цялото му многообразие и многофункционалност.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 2.50 лв.
Мека корица 11.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.