EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Изкуствознание

Споделете в Facebook
24 века изображения архетипи в изкуството по българските земи
Античност
Средновековие
Възраждане
Издадена
01.08.2014 г.
 
Формат 202X285
 
Страници
148  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-731-0
Цена 23.00 лв.


Книгата представлява първо по рода си изследване в областта на българското сравнително изкуствознание. Разгледани са четири основни архетипа (мъжко пространство, женско пространство, власт/господство, живот – смърт – възкресение), чиито превъплъщения са проследени в дълъг времеви период: Античност, Средновековие и Възраждане. Интерпретациите им носят своите различия според епохата и мястото на отделните култури, но същевременно подчертават повторяемостта както в съдържателен, така и в изобразителен план. На базата на сравнението и анализа на богат илюстративен материал (вазопис, монети, надгробни плочи, иконопис, книжни миниатюри и т.н.) са установени повтарящи се през вековете закономерности в пластическия облик на разглеждните композиции. Защитава се тезата, че промените в социалния, религиозния и културния контекст през различните епохи не налагат непременно въвеждането на нови изображения, а се преосмислят познати, традиционни композиционни решения, като насищането им с нова символика не заличава паметта на миналото.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  10.00 лв.
Мека корица 5.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.