EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Eнциклопедии

Споделете в Facebook
ЕНЦИКЛОПЕДИЯ БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ
Том 1
А - Й
Литература . Периодичен печат . Литературен живот . Културни средища

Abstract
Издадена
31.10.2014 г.
 
Формат
  202 х 285 mm
Страници
388  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-727-3
Цена 18.00 лв.


Енциклопедия „Българско възраждане. Литература. Периодичен печат. Литературен живот. Културни средища“ включва статии за възрожденски книжовници и просветители, революционери и политически дейци, за различни жанрове и термини, за видове книжнина, за дарители, меценати и спомоществователи, за издатели, печатари и учители, за български (починали) и чуждестранни изследователи на възрожденската литература, за книжовни, театрални, ученически, женски, литературни, печатарски, издателски и пр. кръгове и дружества, за възрожденските периодични издания, книжовни средища – вътрешни и външни (села, градове, манастири), където е имало духовен живот и са съхранени книжовни традиции.
В своята непосредствена работа изследователският колектив срещна разбиране и подкрепа от колегите в Научния архив на БАН, в Българския исторически архив на НБКМ, от сътрудниците в архиви, музеи и архивни сбирки, за което искрено им благодарим. Дълбока колегиална благодарност колективът отправя и към Григорий Венедиктов, водещ сътрудник от Института по славянознание при РАН, към доц. Елена Узунова от Археографската комисия на НБКМ за консултациите върху редица статии в енциклопедията, извършени с висок професионализъм и отговорност, към Алина Попеску и Еужени Костаки от отдел „Печати и чертежи“ на Румънската академична библиотека за съдействието им във връзка с някои редки илюстрации към изданието.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 9.00 лв.
Твърда корица  9.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.