EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Демография

Споделете в Facebook
ВИЗИИ ЗА ДЕМОГРАФСКИЯ ПРОБЛЕМ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1990 г.
Пронатализъм и социална политика

Abstract
Издадена
27.11.2014 г.
 
Формат
  142 х 197 mm
Страници
173  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-792-1
Цена 3.50 лв.Главният акцент в изследването е поставен върху взаимовръзката между демографските промени в България след 1990 г. и трансформациите в системата на социална защита с акцент върху политиките, насочени към семейството и раждаемостта. Идеята е да се проследи как се преплитат социално-политически елементи от типологията на трите модела на държавата на благоденствието (по Г. Еспинг-Андерсен) в общия Европейски социален модел, който страната се опитва да следва в периода след края на социализма, и как амбивалентното съчетаване на тези елементи поражда доминиращите визии за справянето с демографската криза в страната след 1990 г. Тези визии формират основните дискурси, чрез които се дискутира публичната загриженост за влошаващата се демографска ситуация.
Анализът на националистичния, неолибералния и държавно-интервенисткия дискурси включва идентифициране на авторите, които стоят зад тези дискурси, идеологиите, които те изповядват, техните легитимиращи ресурси в подкрепа на защитаваната от тях демографска визия и съответно стратегиите, които те предлагат, за преодоляване на неблагоприятните демографски тенденции. На основата на качествен контент-анализ на политически документи на различни партии и неправителствени организации, както и на богата база от медийни публикации, съобщения, блогове и онлайн форуми са изведени две основни тематични области на обществения дебат – темата за намаляващото българско население и темата за нарастващите етнически диспропорции във възпроизводството. В този дебат доминиращата държавно-интервенистка визия за справянето с демографската криза често пъти има силен националистичен оттенък. В рамките на преплитане на националистичната и държавно-интервенистката визия етническите дисбаланси в раждаемостта се привиждат като най-голямата заплаха за българската нация, докато в рамките на неолибералната визия се дава приоритет на темата за по-адекватното преразпределение на обществения ресурс с оглед подпомагане на най-нуждаещите се семейства, от една страна, но без ощетяване възможностите за възпроизводство в средните прослойки на българското население, от друга.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 2.00 лв.
Мека корица 3.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.