EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Социология

Споделете в Facebook
СОЦИАЛНИТЕ ЕМПИРИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Методологичeски аспекти

Abstract
Издадена
05.01.2015 г.
 
Формат
  167 х 237 mm
Страници
394  


Социалните емпирични изследвания са част от ежедневието на съвременния човек. Но какво всъщност означава да се подготви и проведе научнообосновано СЕИ? През какви етапи преминава методологическата подготовка, как се вземат решенията за избор на подходи и техники, как се подбират единиците на изследването и как се гарантира, че получената емпирична информация може да бъде екстраполирана върху генералната съвкупност? Кои са етапите и елементите на СЕИ и какво представлява познавателният процес, в резултат на който се ражда емпиричното знание? Как се обработват събраните данни и как се избират релевантните методи за техния анализ? Как да бъдем сигурни, че решенията ни за едно СЕИ са методологически целесъобразни? <
Представената колективна разработка проследява сложния, изпълнен с дилеми и съмнения процес от раждането на идеята, през нейното теоретично осмисляне и операционализиране, превръщането ѝ в изследователски инструмент, практическото ѝ прилагане на „терена“, анализа на емпиричните данни и обратното връщане към лоното на науката под формата на обогатени теории или нови концептуални хрумвания.
Книгата е строго методологическа, в нея се съдържат отговорите на голяма част от въпросите, с които са се сблъсквали опитните изследователи. А за тези, които тепърва отварят вратата на огромната вселена, наречена социални емпирични изследвания, тя ще бъде ценен пътеводител и строг съдник.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  5.00 лв.
Мека корица 4.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.