EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Български език

Споделете в Facebook
ЕПОХАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЦАР САМУИЛ
Език и писменост

Abstract
Издадена
01.04.2015 г.
 
Формат
  167 х 237 mm
Страници
223  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-810-2
Цена 15.00 лв.В продължение на 380 години са открити близо 1500 надписа от Първото българско царство, които са една малка част от онова огромно епиграфско богатство, което са ни завещали нашите предци. По-голямата част от това богатство е попаднало в огромните варови пещи и в строежите на селските къщи, както отбелязва архиепископ Петър Богдан Бакшев. Но и тези, които са открити по време на археологически проучвания, са достатъчни като илюстративен материал, за да добием представа за широкото разпространение на грамотността в средновековна България и през цар-Самуиловото време.
Целта на настоящото изложение е да представи възможно най-пълноценна документация и интерпретация на всички новооткрити надписи, четене на известни и непубликувани надписи, които дълго време са останали загърбени, но се вписват в историко-културния контекст на Х–ХІ в. Паралелно с това представя нов поглед и прочит на два наскоро обнародвани като автентични надписа, в които се упоменава името Самуил.
Така поставената задача е колкото трудна, толкова и актуална, привлекателна и необходима за съвременната наука и открехва нови страници от богатата история на цар-Самуиловата епоха. Тясно свързани с името на Самуил са двата надписа: надгробният от 993 г., поставен след препогребването на неговите родители Никола и Рипсимия и брат му Давид. Във втория надпис, известен като Битолски надпис на цар Йоан Владислав, Самуил е упоменат като цар самодържец. Тези надписи не са изолирано явление и трябва да се разглеждат във връзка с останалите български епиграфски паметници и в тяхната естествена среда.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 7.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.