EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ | "PAPERS OF BAS. HUMANITIES & SOCIALSCIENCES"

Споделете в Facebook
Доклади на БАН. Хуманитарни и обществени науки
Vol. 1, No 1, 2014

Abstract
Издадена
26.01.2015 г.
  е-книга
Формат
 
Страници
 

Е-книга
 
Цена 2 USD или левовата равностойност


Пред любознателния читател стои вече първият брой на „Доклади на БАН. Хуманитарни и обществени науки“. Надявам се новото списа¬ние да реализира своите цели, да привлича вниманието на широк кръг читатели – учени, изследователи, преподаватели и специалисти с от¬ношение към актуални въпроси на културно-историческото наследство и обществото. Така то ще изпълни задачите си – да стимулира изявите на изследователите, да окуражава и да дава шанс особено на младите ко¬леги, да бъде трибуна за нови идеи и знания, за дискусия по проблемите и перспективите на хуманитарните и обществените науки. Следвайки дългого¬дишния опит на списание „Доклади на БАН“ (посветено на матема-тиката, физиката, химията, биологията, медицината, инженерните науки, както и на науките за Земята и космоса), в средата на 2013 г. Ръ¬ководството на БАН взе решение за издаването на списание и за хуманитарните и обществени науки. Очаква се новото издание (на хартиен носител на английски език, а в електронната си версия – на английски и на български) да представя постиженията на учените в тази област, да разширява и улеснява достъпа до научните резултати, както и да стимулира критичната рефлексия спрямо новостите в об¬ластите на хуманитарните и социалните науки. С идеята за създаване на актуална, действаща трибуна за научен диалог
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 12.00 лв.
Мека корица 6.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.