EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Балканистика

Споделете в Facebook
STUDIA BALCANICA
Том 29

Abstract
Издадена
20.05.2015 г.
 
Формат
  167 х 237 mm
Страници
250  

Е-книга
 
Цена 6 USD или левовата равностойност


Макар че материалите в този том имат голям хронологически диапазон, те очертават ролята, която етничността, езикът и идентичността играят на Балканите в различна политическа, икономическа, конфесионална и културна среда през различни исторически периоди. Традиционните и универсални религии и империи не улесняват, а усложняват отношенията между общностите, и оказват натиск върху тяхната религиозна и политическа идентичност, границите между които понякога се размиват. Въпреки това всяка от статиите внася допълнителен щрих към изясняване на етническата, езиковата и културната мозайка на полуострова. Без да имаме претенциите, че представеният сборник е „реквием за етноса“, можем да смятаме, че всяко от изследванията разкрива една сложна партитура от балканската етничност, език и идентичност и може да послужи като база за по-нататъшни изследвания,които да допълнят и разширят картината за homo Balcanicus и кръстопътния човек.
Доц. д-р Елена Койчева
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 7.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.