EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Български език

Споделете в Facebook
БЪЛГАРИСТИКА 30 / 2015

Abstract
Издадена
21.07.2015 г.
 
Формат
  167 х 237 mm
Страници
111  

Мека корица
   
ISBN ISSN 1311-8544
Цена 7.00 лв.Българистика / Bulgarica е периодично издание на Българската академия на науките. Включва подбрана библиография в областта на българистичните изследвания (книги и периодика), сведения за научни конференции, семинари и др., за защитени дисертации, обзори за съвременното състояние на българистиката в света, годишнини на видни чуждестранни българисти, рецензии на новоизлезли книги. Изданието осъществява връзка между българските научни институции, от една страна, и чуждестранните българисти – от друга. Информационният бюлетин излиза два пъти в годината и се разпространява от Издателството на БАН „Проф. Марин Дринов“, от ЦБ БАН по книгообмен и чрез абонамент на чуждестранни университети, институти и библиотеки.

Българистика / Bulgarica is a periodical of the Bulgarian Academy of Sciences. It includes: selected bibliography in the field of Bulgarian Studies (books and periodicals), reports of scientific conferences, seminars, etc., defended PhD theses, surveys of the current state of Bulgarian Studies over the world, anniversaries of prominent foreign scholars specialists in Bulgarian Studies, new books reviews, etc. The edition serves as a liaision between the Bulgarian scientific institutions, on the one hand, and foreign scholars of Bulgarian Studies, on the other. Българистика / Bulgarica informational bulletin is published twice a year and distributed by the Prof. Marin Drinov Publishing House of the Bulgarian Academy of Sciences, by the Central Library of BAS – Book Exchange Department, and foreign universities, institutes and libraries can acquire it by subscription.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  21.00 лв.
Мека корица 7.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.