EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Фолклористика

Споделете в Facebook
Баяния и магии

Abstract
Издадена
12.10.2015 г.
  Второ издание
Формат
  167 х 237 mm
Страници
520  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-826-3
Цена 19.00 лв.Сборникът с описания на баяния и магии е резултат от многогодишно теренно проучване по българските земи и подбор на материали от сравнително редките архивни източници.
Подтикът за съставянето е наличието на оскъдна информация и често пъти формална или едностранчива интерпретация на баянията и магиите в научната литература. От времето на Българското възраждане до днес фолклористи, етнографи, изкуствоведи и литературоведи са публикували изследвания върху различни дялове на фолклорната култура, но посветените на магичните ритуали се броят на пръсти. Тези изследванияне създават цялостна представа, а поднасятобяснения за отделни елементи или различни аспекти на функциониране при баянията и магиите (най-често словесния текст). Обредите се анализират или като медицинска практика, или като литературен текст, или в сравнителен план с явления и практики при други славянски или балкански народи.
Спецификата на баянията и магиите е в синкретичното единство на социален, ритуален, медицински, художествен и друг опит, в намирането на действителното им място в културната система като начин на мислене и поведение, като специфична интерпретация на определени културни конвенции и своеобразно социално взаимодействие.
Представени са непубликувани досега текстове. Читателите ще придобият по-ясна картина както за същността, така и за разпространението на един или друг вид баяния и магии по българските земи, а представените магични практики да се възприемат не като непознато средство за промяна на физическото състояние или човешките взаимоотношения, а като част от културата на българина – наследена от миналото, но и променена така, че да стане част от съвременния живот.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 12.00 лв.
Мека корица 6.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.