EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ | Списание на Българската академия на науките

Споделете в Facebook
Пътуване през вековете
Приложение към бр. 6/2015 на „Списание на БАН“

Abstract
Издадена
12.01.2016 г.
 
Формат
  142 х 197 mm
Страници
132  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-833-1
Цена 8.00 лв.През 2015 г. се навършиха 145 години от издаването на първия брой на „Периодическо списание“, печатен орган на Българското книжовно дружество – днес „Списание на БАН“ – най-продължи¬телно издаваното по време научно списание в България
На страниците на „Списание на БАН“ са се отра¬зявали основните моменти от историята на Академията – от ней¬ното създаване през 1869 г. досега. По тях могат да се проследят зараждането и развитието на редица съвременни клонове на зна¬нието. Те съхраняват усъвършенстването на структурата както на научните звена, така и на Академията като цяло. Пресъздават картината на растящата ѝ организационна и координираща роля, утвърждаването ѝ като стожер на национално¬то самосъзнание и идентичност, засилването на международния ѝ научен авторитет, както и укрепването на международните ѝ научни връзки.
Запознаването със съдържанието на книгата поражда размисъл за направеното от основателите и техните последователи в областта на научното познание за укрепването на националния дух и вещест¬веното обогатяване на българския народ.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.