EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления СПИСАНИЯ | Списание на Българската академия на науките

Споделете в Facebook
Списание на БАН - 6/2015
Кн. 6 за 2015 г. с притурка „ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ“

Abstract
Издадена
15.01.2016 г.
  с притурка
Формат
  202 х 285 mm
Страници
70  

Мека корица
   
ISBN ISSN 0007 - 3989
Цена 8.00 лв.Съдържание на ЮБИЛЕЙНОТО ИЗДАНИЕ

ПРЕДГОВОР/ 7
ПЪРВА ГЛАВА
„ПЕРИОДИЧЕСКО СПИСАНИЕ“
1. Основаване на „Периодическо списание“/ 9
2. „Периодическо списание“, Браила (1870–1878)/ 16
Началото/ 16
Първите автори/ 25
Сътрудници/ 32
Разпространение/ 35
Преустановяване на дейността/ 38
3. „Периодическо списание“, София (1882–1911)/ 40
Възобновяване на дейността на БКД/ 40
Възстановяване издаването на „Периодическо списание“/43
Дейност и сътрудници/ 46
Международно сътрудничество/ 57
ВТОРА ГЛАВА
„СПИСАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ“
1. Преименуване на Българското книжовно дружество в Българска академия на науките/ 61
2. „Списание на Българската академия на науките“ (1911–1950)/ 63
3. „Списание на Българската академия на науките“ (1953–2015)/ 72
ТРЕТА ГЛАВА
УРЕДНИЦИ И ГЛАВНИ РЕДАКТОРИ
1. Уредници/ 83
„Периодическо списание“
Васил Стоянов/ 83
Васил Друмев/ 87
Тодор Пеев/ 92
Александър Теодоров-Балан/ 95
Димитър Моллов/ 100
Иван Пеев-Плачков/ 103
2. Главни редактори/ 105
„Списание на БАН“
Академик Тодор Павлов/ 106
Академик Петър Динеков/ 108
Академик Георги Бранков/ 111
Академик Любомир Желязков/ 116
Академик Ячко Иванов/ 119
ЗАКЛЮЧЕНИЕ/ 123
ЛИТЕРАТУРА/ 129
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 8.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.