EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Балканистика

Споделете в Facebook
ЕТНОКУЛТУРНИ ПАРАЛЕЛИ
По пътя на българите в Балкано-Кавказкото пространство и Поволжието
Издадена
09.03.2016 г.
 
Формат
  165x235 mm
Страници
520  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-824-9
Цена 18.00 лв.Тази книга представя първото етноложко съпоставително изследване на Балкано-Кавказкото пространство и Поволжието. То извежда сродни духовни и материални равнища в традиционното наследство на народи, които градят общо културно-историческо минало през Ранното средновековие (българи, чуваши,татари, балкари, карачаи, осетини-алани и др.).
Аналитичните методи на етнологията, подкрепени с писмени и археологически извори, разкриват един недвусмислен субстрат от индоирански и индоевропейски тип религиозност,съхранен във вярата на различни общности чрез различни персонификации и локални обредни прояви. Това и редица други обстоятелства предизвикват критичен анализ на концепциите за старата българска история и вяра-обредност и пораждат необходимостта от тяхното преразглеждане на базата на интердисциплинарен подход, включващ познания върху традиционната култура.
Многоплановото изложение може да послужи на историци, етнографи, етнолози, етномузиколози, езиковеди, изкуствоведи.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 6.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.