EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Психология

Споделете в Facebook
ЛИЧНОСТ, ЦЕННОСТИ И ИДЕОЛОГИИ

Abstract
Издадена
23.06.2016 г.
 
Формат
  167 × mm
Страници
204  

Мека корица
   
ISBN 978-954-322-866-9
Цена 15.00 лв.Личността в политиката е тема, която вълнува изследователите от древни времена, но предимно в контекста на личностните черти на политическия лидер. Много малко изследвания обаче са посветени на онези постоянни черти на гражданите, които определят тяхното поведение при кризисни социални ситуации, във връзка с политическите им пристрастия или в ситуация на политически избори на партия или политици.
Поведението на отделния човек в зависимост от неговите постоянни характеристики в политически контекст е избягван проблем за изследва¬не поради неговата всеобхватност. Като се прибави и средата на политическото поведение, т.е. влиянието на културата, която задава рамките на политическите ценности, нагласи и поведение на гражданите, като че ли картината се усложнява още повече.
Основният фокус в тази книга са политическите нагласи и политическото поведение на личността. Чрез системно внимание към психологията на индивидуалните различия могат да се съберат значителни гледни точки за разбиране на масовото поведение.
Очертано е огромно поле от отговори, но са поставени и много въпроси за бъдещи търсения.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  16.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.