EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Архитектура

Споделете в Facebook
СТАРИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В СОФИЯ (1878 – 1940)

Abstract
Издадена
19.10.2016 г.
 
Формат
  60×90 mm
Страници
144  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-867-6
Цена 25.00 лв.Обществените сгради от периода 1878–1940 са добре проучени и за тях има публикации в научни издания, енциклопедии, справочници, пътеводители, в пресата и в туристически материали, докато само малка част от жилищните сгради са по¬паднали в специализирани издания, и то с откъслечни сведения. Целта на това изследване е да се документират и идентифицират жилищните сгради в София от Освобождението до 1940 г., които имат добри художествени качества и които следва да се съхраняват като културно наследство, а също да се архивират със снимки, литературни сведения, данни от анкети.
За по-лесната ориентация допринасят картите – една обзорна и четири детайлни, на които са посочени постройките според техния адрес. Подреждането на снимковия материал е по улици (в азбучен ред) и според уличната номерация. В изданието има индекс на улиците и списък на авторите архитекти.
Книгата няма претенции за научен труд, целта й е да покаже и документира бързото европейско развитие на столицата след Освобождението и да популяризира архитектурното наследство от този период. Изследването се стреми да насочи интереса на българската общественост към въпросите на културното (в случая архитектурното) наследство, и по-специално към неговото съхранение, реставриране и експониране.
Книгата освен към специалистите и съответните служби е насочена и към широката публика, и на първо място към софийската общественост. Изследването е само начален етап и следва да продължи със събиране на повече данни за старите жилищни сгради на София – описания, планове, автори, етапи на реализация и др.

Изданието може да бъде прекрасен подарък и за чужденци и гости на столицата защото текстовете са на български и на английски език.
 

Книги с подобно съдържание

 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.