EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Фолклористика

Споделете в Facebook
ФОЛКЛОР. РАЗКАЗВАНЕ. РЕЛИГИОЗНОСТ
ЮБИЛЕЕН СБОРНИК В ЧЕСТ НА АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА

Abstract
Издадена
08.09.2016 г.
 
Формат
  70/100/16 mm
Страници
275  


Съставители: Ангелина Илиева, Вихра Баева, Лина Максимова Гергова,Мариянка Борисова, Яна Гергова

Сборникът „Фолклор, разказване, религиозност“ е посветен на 60-годишнината на Албена Георгиева, признат български учен с широки изследователски интереси и значителни приноси в областта на фолклористиката. Изданието представя част от съвременните търсения и дебати по проблемите на фолклористиката, етнологията и културната антропология. Сред обсъжданите въпроси са фолклорът като културно наследство и жива практика в съвременността, устните разкази и разказването като културно явление, религиозните култури с акцент върху християнството и специфичните му проявления на локално равнище. Използвана е богата документална база от устни текстове, записани на терен и публикувани за първи път в сборника, както и разнообразни писмени, печатни и визуални извори. Представени са традиции и културни практики на различни групи и общности (етнически, религиозни, локални, мигрантски, по интереси).В своята цялост текстовете в предлагания сборник обогатяват научното познание за фолклора и традиционната култура, за културно-историческото наследство и начините, по които то се актуализира в съвременността, за промените в съвременното българско общество. 70
Сборникът е насочен към специалисти в областта на хуманитарните и обществените науки, към преподаватели и студенти, както и към по-широк кръг читатели с интерес към фолклора, етнологията и културологията.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  31.50 лв.
Твърда корица  27.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.