EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Български език

Споделете в Facebook
БЪЛГАРСКИ ДИАЛЕКТЕН АТЛАС. ОБОБЩАВАЩ Т. 4.
ТОМ. IV. МОРФОЛОГИЯ

Abstract
Издадена
13.12.2016 г.
 
Формат
  210 x 287 mm
Страници
247  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-857-7
Цена 79.00 лв.В публикуваните части на Обобщаващия том, както и в концепцията за изработването на Ч. ІV. Морфология са залегнали основни принципни положения:
Българският език на диалектно равнище е представен в неговата цялост – обхваната е цялата езикова територия във и извън границите на България, където се говори или се е говорил български език. Такива атласи се създават веднъж в историята на лингвистиката и с отпечатването на БДА българската наука се вписва в богатата европейска традиция за създаване на подобни национални атласи.
За разлика от другите проучвания в диалектоложката литература, които са посветени само на определени окончания или форми в отделни говори или области, в Обобщаващия том на атласа чрез методите на лингвистичната география е представена системата на българския език на диалектно равнище, т.е. даден е пространственият модел на българския език.
Показано е старобългарското градиво на нашия език, като запазените и до днес в българските диалекти архаични форми са изнесени на преден план.
Обобщаващият том представя и времевата проекция на българския език, той е нанесена върху картите история на езика. Картографираните на една и съща карта езикови особености, съхранени в говорите от различни исторически периоди от развитието на езика, дават възможност да се види не само пространствената, но и времевата проекция на българския език, или, както е известно в теорията на лингвогеографията – да се представи разгърнатата в пространството диахрония. Аванесов определя частните диалектни системи и техните вариращи върху езиковата територия елементи като история на езика в нейната пространствена проекция.
В атласа са обхванати релевантните за класификацията и типологията на диалектите езикови явления. Точната и прецизна картина на диалектните особености върху цялата езикова територия дава възможност да се направят изводи и да се даде отговор на редица основни въпроси на българската диалектология, дискутирани години наред. В БДА се изнасят нови, неизвестни досега данни, които потвърждават, отхвърлят или коригират по-стари постановки.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  4.00 лв.
Твърда корица  33.20 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.