EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Литература

Споделете в Facebook
КУЛТУРА, ИДЕНТИЧНОСТИ, СЪМНЕНИЯ
Сборник в чест на проф. д.ф.н. Николай Аретов

Abstract
Издадена
18.01.2017 г.
 
Формат
  70/100/16 mm
Страници
566  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-870-6
Цена 17.00 лв.


Настоящият сборник включва текстове на изявени учени от България и чужбина, посветени на теми, близки до изследователските интереси на проф. Николай Аретов – българската литература през ХVІІІ – ХХ век, с особени акценти върху конструирането на идентичностите, ролята на националната митология и имагологията, на знанието и емоциите при формирането на националната идентичност, важността на превода като културен трансфер през епохата на преход към Новото време, както и значението на отделните личности. В обединените в сборника текстове изследваните явления са анализирани в техния балкански и европейски контекст, съобразени са с най-модерните тенденции в науката и несъмнено ще допринесат за доближаването до сложните процеси на изграждането на съвременната ни култура.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 6.50 лв.
Мека корица 4.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.