EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 1
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Изкуствознание

Споделете в Facebook
Световното наследство на България
Второ допълнено издание

Abstract
Издадена
20.03.2017 г.
 
Формат
  70/100/12 mm
Страници
252  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-8104-35-7
Цена 24.00 лв.Специализираното представително издание Световното наследство на България е посветено на ценностите на територията на България, включени в Списъка на световното културно и природно наследство. Списъкът е съставен по инициатива на Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура – ЮНЕСКО.

В темата въвежда статия за Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство. Тя запознава за първи път широката читателска публика с грижите за опазване на световните ценности, полагани в продължение на десетилетия от ЮНЕСКО. Подробно са описани условията за определяне на обектите като културни и природни ценности и редът на включването им в Списъка на световното наследство. Отделни статии дават конкретни данни за деветте български ценности, част от световното наследство – Казанлъшката гробница, Свещарската гробница, Несебър – Стария град, Мадарския конник, Боянската църква, Скалните църкви край село Иваново, Рилския манастир, националния парк „Пирин“ и резервата „Сребърна“. Авторите са изтъкнати учени – специалисти от институти при Българската академия на науките, от Националния институт за паметници на културата и др. Те са свидетели на откриването, проучването, реставрацията и опазването на българските културни и природни обекти, на предлагането им в Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО, за да бъдат признати като част от световното богатство. Статията за всеки обект започва с географска характеристика и описание на местоположението. Българските ценности са разгледани като част от природната среда и в контекста на историческите събития, които оказват влияние върху съществуването им. Тези фактори спомагат или препятстват грижите за оцеляването и запазването на българското културно и природно наследство до днес. За първи път са описани усилията на поли дисциплинарни екипи за проучването, консервацията и реставрацията на българските ценности. Предназначението на кратката хроника за българската история и на приложението с имена и специализирани термини е да бъдат в помощ на нашите читатели.


В настоящото второ допълнено издание са добавени нови статии за българските шедьоври на духовната култура, включени в Световната представителна листа на ЮНЕСКО на елементи на нематериалното културно наследство – „Бистришките баби“, Нестинарство, Сурва, Чипровските килими. Нова статия запознава читателите с Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.
Книгата е подготвена от Научноинформационния център „Българска енциклопедия“ при Българската академия на науките. Предназначена е не само за специалисти, но и за широк кръг читатели, включително от чужбина. Публикува се на български и английски език.

Всяка статия е богато илюстрирана с цветни фотографии, представящи съответните обекти. Второто допълнено издание на книгата „Световното наследство на България“ се посвещава на 70-годишнината от основаването на ЮНЕСКО и 60-годишнината от създаването на НЦ „Българска енциклопедия“ при БАН.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 2.50 лв.
Мека корица 1.90 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.