EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Нанонауки, нови материали и технологии |

Споделете в Facebook
Планетни зъбни предавки
Теория, изчисляване и конструиране, товароносимост и дълготрайност, изработване и контрол, приложение

Abstract
Издадена
12.07.2017 г.
 
Формат
  167x237 mm
Страници
368  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-885-0
Цена 18.00 лв.Планетните зъбни предавки представляват една извънредно обширна техническа област. Благодарение на своите положителни качества и разнообразни възможности планетните зъбни предавки намират все по-широко приложение в машиностроенето и техниката изобщо.
Настоящата книга третира:
- теорията; изчисляването и конструирането; товароносимостта и дълготрайността; изработването и контрола; приложението на различните видове елементарни и сложни съставни планетни зъбни предавки.
Тъй като планетните предавки имат репутацията на нещо сложно и трудноразбираемо (за някои едва ли не тайнствено), авторите са си поставили за цел в книгата:
- Структурата да е логична, започвайки от елементарните планетни предавки и достигайки до сложните съставни предавки, при което цялата информация за даден вид предавка да бъде на едно място за улеснение на конструктора.
- Информацията да засяга всички проблеми на различните видове планетни предавки, така че конструкторът да получава пълна яснота по тях и да може творчески, с разбиране, а не механично да изчислява и конструира тези предавки.
- Изложението да бъде стегнато, систематично, лесно разбираемо.
- Онагледяването да бъде възможно най-пълно, тъй като то е от първостепенна важност за инженера.
Макар че книгата е адресирана на първо място до конструкторите, тя може да се използва и от преподаватели, студенти (бъдещи инженери!), както и от докторанти, които могат да получат подходящи идеи и импулси за своите изследвания.
В книгата е отразен не само преподавателският, но и промишленият опит на авторите. Тя е разработена под мотото „От практиката за практиката“. Затова са положени усилия конструкторът да бъде улеснен в намирането на интересуващия го проблем, като информацията е концентрирана и онагледена така, че той да изразходва минимум време.
 

Книги с подобно съдържание

 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.