EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Български език

Споделете в Facebook
ЕЗИКЪТ НА НАУКАТА И НАУКАТА ЗА ЕЗИКА
Юбилеен сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Мария Попова

Abstract
Издадена
14.07.2017 г.
 
Формат
  167x237 mm
Страници
513  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-891-1
Цена 15.00 лв.Сборникът съдържа 48 статии и студии на езиковеди от различни научни центрове и организации в България и в чужбина, сред които се нареждат:Институтът за български език, където преминава значителна част от дългогодишния плодотворен творчески път на Мария Попова; Софийският университет „Св. Климент Охридски“; Югозападният университет „Неофит Рилски“; Университетът по архитектура, строителство и геодезия;Военната академия „Г. С. Раковски“; Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“; Университетът за национално и световно стопанство; Медицинският университет (София); Новият български университет;Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“; Кирило-Методиевският научен център при БАН; Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“; Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“; Московският държавен университет „М. В. Ломоносов“; Руското терминологично общество „РоссТерм“; Институтът за хърватски език и езикознание (Загреб); Институтът за словенски език „Фран Рамовш“ (Любляна); Университетът в Гранада (Испания); Центърът по терминология TNC в Швеция и др.
В сборника участват както изявени представители на българското и чуждестранното езикознание, така и по-млади изследователи. В него е включена (с личното съгласие на автора и със съдействието на издателство John Benjamins Publishing Co.) статия на Х. Сейгър – един от най-изтъкнатите английски терминолози, публикувана като уводна статия в първия брой на списание Terminology.
Значителна част от изследванията в сборника са посветени на актуални проблеми на терминологията и терминографията.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  4.00 лв.
Твърда корица  21.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.