EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | История

Споделете в Facebook
Пробиви в Студената война

Abstract
Издадена
04.09.2017 г.
 
Формат
  167x237 mm
Страници
254  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-893-5
Цена 14.00 лв.В изследването е разгледана „публичната дипломация“ като двустра¬нен процес, включващ в себе си, от една страна, представянето на образа на една държава пред останалите страни, а от друга – получаването на ин¬формация, която да даде отправна точка за разбирането на културата, цен¬ностите и представите на другите държави и тяхното население.
В структурно отношение монографията е разделена на три основни час¬ти - разглежда формирането и развитието на американската публична дипломация, изградена на базата на публикувани документи и литературни източници.
Поради трудност при проучване на темата за американската публична дипло¬мация при работа в немските архиви, данните за обмена между САЩ и ФРГ са взети от американски и германски изследо¬ватели и администратори на програмите.
Разглеждани са и опитите за американско проникване в НРБ, е изградена на базата на непубликувани документи от Дипломатическия архив на Министерство на външните работи (АМВнР) от периода 1947–1989 г.; Централен държавен архив (ЦДА); Научен архив на БАН (НА на БАН); Архив на МВР и т.н.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 4.00 лв.
Твърда корица  22.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.