EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Биоразнообразие, биоресурси и екология | Екосистемни изследвания

Споделете в Facebook
50 години инстиут по зоология при Българската академия на науките 1947-1997
Издадена
..1997 г.
  първо издание
Формат 60X84/16
 
Страници
168  

Мека корица
   
ISBN 954-430-508-4
Цена 2.90 лв.


Проследява се ролята на Института по зоология при БАН за развитието на зоологичната наука у нас през периода на половинвековното му съществуване. Включени са 16 обзорни статии, част от които отразяват постиженията на института в класическите направления на зоологичната наука като фаунистика и таксономия на животните, зоогеография, хидробиология, паразитология и др. Значителна част от материалите са посветени ма съвременните биологични направления, които се развиват в института: популационната биология и екологията, биомониторинга и опазването на екосистемите, фитотаксономията и еволюцията, експерименталната зоология, онтогенезата и морфологията на животните, биологичните ритми и феромонните комуникации между насекомите.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  13.40 лв.
Мека корица 2.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.