EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Езикознание

Споделете в Facebook
ЗБИРУТЪК
Избрано от съкровищницата на граовския диалект

Abstract
Издадена
05.12.2017 г.
 
Формат
  167 × mm
Страници
68  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-905-5
Цена 6.00 лв.ЗА ИЗЧЕЗВАЩОТО БОГАТСТВО

Ако твърдението, че диалектите са богатството на един език, е вярно, то най-отговорно можем да кажем, че граовският диалект е основна част от съкровищницата на българския език.
Неоспоримо доказателство за това заключение е новата книга на Златка Стратиева „Збирут³к“ (сбиротък), чието заглавие носи сарказма и уникалното чувство за хумор, присъщи на душевността на граовеца.
По своята същност „Збирут³к“ е сборник от застрашените от изчезване думи и изрази от граовския диалект, с техния прецизен превод на книжовен български език, събрани с много родолюбиво чувство, усърдие и труд. Съставен е от шест раздела: „Блàгье дỳме от грàовскье ỳмне глàве“ (Сладки думи от граовски умни глави), „Мỳкье от разл£чне рỳкье“ (Мъки от различни причини), „Благослов£е“ (Благословии), „Проклет£е“ (Проклятия),„Дребул£е“ (Дреболии), „Пришл¾пък“ (Притурка).
Това е един изключително ценен труд, който е уникален опит да се запази жива традицията. Разглеждайки езика като организъм, който търпи позитивно или негативно развитие, не можем да не отбележим с тъга, че част от думите и изразите, с които са си служили предците ни, вече никъде не могат да бъдат чути. Ето защо „Збирут³к“ е ценна не само за диалектологията като наука за диалектите, но и за нас, връщайки ни в детството при езика, на който са говорили нашите баби и дядовци.
Едно от най-ценните качества на този труд обаче е способността му да ни зареди с родолюбив дух. И как по друг начин можем да наречем духа, който прозира от усилията на автора да съхрани едно застрашено от изчезване богатство? А как да наречем човека, допринесъл за патриотичното възпитание на много поколения българчета? Лично аз винаги наричам Златка Стратиева „моя любим учител“.
Кънчо Атанасов
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 7.00 лв.
Мека корица 8.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.