EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Културно-историческо наследство и национална идентичност | Езикознание

Споделете в Facebook
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE
Юбилеен сборник в чест на езиковедите Ангел Пачев, Иван Касабов и Максим Стаменов
Издадена
30.05.2018 г.
 
Формат
  170x245 mm
Страници
254  


През 2017 година трима от най-изтъкнатите български езиковеди на¬вършиха своите 65-годишнини, което се оказа достатъчно важен повод да бъде издаден юбилеен сборник в тяхна чест. Научният и творчески път и на тримата е тясно свързан с Института за български език при Българската академия на науките и затова юбилейният сборник е издаден под егидата на Института. Научните интереси и постижения на всеки един от тях са из¬вестни: Ангел Пачев е изтъкнат социолингвист, Иван Касабов е лексиколог с широка семиотична ориентация, а Максим Стаменов работи в областите от психолингвистика и когнитивна наука до лексикология и социолингвис¬тика. И тримата отдавна са прекрачили границите на своята популярност в родината и са многократно цитирани, като имат усвоени идеи не само у нас, но и на световната научна сцена. Имената им се нареждат сред най-ав¬торитетните световни учени и се срещат многократно в най-престижните лингвистични издания.
Сборникът идва да докаже преди всичко приемствеността в българска¬та езиковедска наука.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 4.50 лв.
Твърда корица  17.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.