EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Нанонауки, нови материали и технологии | Физика на твърдото тяло

Споделете в Facebook
Постижения на приложната физика в БАН
Открития и изобретения на учените от ФИ с АНЕБ и ИФТТ през ХХ век
Издадена
..2010 г.
  първо издание
Формат 70X100/16
 
Страници
308  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-354-1
Цена 4.50 лв.


Книгата съдържа интересни и ценни данни за откривателската и изобретателската дейност на учени от двете основни институции на физическата общност в БАН – ФИ с АНЕБ и ИФТТ. Съдържанието е изложено в четири глави и е запълнено с обширен илюстративен материал. В първата глава са разгледани началото и развитието на физическите науки в БАН през ХХ век, като е подчертана и интелектуалната дейност на учените-физици, свързана с открития, изобретения и рационализации. Във втората глава е разгледана творческата дейност на видни представители на приложната физика във ФИ с АНЕБ и ИФТТ през ХХ век. Описана е приложната дейност на 46 учени, свързана със създаване на открития, изобретения и рационализации, значителна част от тях внедрени. В третата глава са обобщени откритията и изобретенията. За периода 1946-2000 г. от 17 признати български открития само две са на физици и от 25000 изобретения в Държавния патентен фонд над 2% са на представители на физическата общност. Участието на учени-физици в Златната книга на откривателите и изобретателите в България – уникална книга за оригиналните постижения на българските учени – е отразено в четвърта глава на книгата. Две открития на български физици са включени в Златната книга – откритието на акад. Георги Наджаков фотоелектретно състояние на веществатаи откритието на чл.-кор. Павел Марков за изменението на силното взаимодействие на протони при високи енергии. Изобретенията на двама физици от ИФТТ са включени в Златната книга. Това са акад. Никола Съботинов – за изобретения в областта на квантовата електроника и на лазерната физика и техника, и на ст.н.с. Крум Коленцов – за изобретения в областта на физиката на полупроводници и диелектрици, променливотоковата електролуминисценция и дисплейното приборостроене. Разгледана е изобретателската и рационализаторска дейност на автора на книгата от чл.-кор. Стефан Кънев и чл.-кор. Лозан Спасов.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  10.00 лв.
Мека корица 15.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.