EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Човек и общество | Психология

Споделете в Facebook
От неуспеха към депресията
Издадена
..1999 г.
  първо издание
Формат 60X84/16
 
Страници
128  

Мека корица
   
ISBN 954-430-554-8
Цена 2.50 лв.


Монографията представя основните психологически характеристики, съпътстващи депресията и играещи роля за развитието й. Отделено е място и на биологичните фактори. Цитирани са литературни данни от епидемиологични проучвания върху депресията и собствени изследвания на авторката върху разпространението на депресивната симптоматика при пет независими извадки, обхващащи 2159 лица. Преставена е една от най- влиятелните теории за психологически механизми, които стоя в основата на депресията- когнитивният модел на Бек. Излойени са биологичните теории за възникването на депресията, показана е взаимовръзката между негативни емоционални състояния, психосоматични оплаквания и депресия. Основните подходи за лечението на това "модерно" заболяване са фармакологични, психотерапевтични и комбинирани. Книгата ще обогати познанията на изследователи в областта на психологията, студенти и лекари, особено като се имат предвид сериозността на проблема и дефицитът на литературата за него.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  8.50 лв.
Мека корица 2.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.