EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Информационни и комуникационни науки и технологии | Математика

Споделете в Facebook
Неитеративна координация с предсказване
Издадена
..2010 г.
  първо издание
Формат 70X100/16
 
Страници
416  

Твърда корица 
   
ISBN 978-954-322-268-1
Цена 5.50 лв.


В монографията се разработва нова координираща стратегия в теорията на йерархичните системи, наречена неитеративна координация. С нейното прилагане се решават оптимизационни задачи от математическото програмиране с използване на йерархичен подход. За решаването на такива задачи се прилага декомпозиция на изходната оптимизационна задача с голяма размерност до набор от подзадачи с по-малка размерност, решавани от подсистемите и координатора на йерархична система с две нива. При решаването на координиращата задача в теорията на йерархичните системи се прилагат две основни координиращи процедури: координация с изменение на целите на подсистемите (целева координация) и координация с изменение на дефиниционните области или ограниченията на задачите на подсистемите (координация с предсказване). Изследванията в монографията се отнасят предимно до координация с предсказване с прилагане на неитеративна координация. Изведени са модели на йерархични системи, като е представено йерархично решаване на съответните оптимизационни задачи. Това позволява в определени случаи решението на оптимизационната задача да се получи в явен аналитичен вид. Съставените йерархични модели, изведените алгоритми за решаване и получаваните оптимизационни решения, както и практическите приложения са следствие от доразвитие на метода на неитеративната целева координация, публикуван вече като научен резултат в съавторство със ст.н.с. І ст. д.т.н. Тодор Стоилов. При синтеза на основните видове йерархични модели и при решаване на съответните оптимизационни задачи чрез неитеративната координация с предсказване е извършен сравнителен анализ с известните методи за решаване на съответните класове задачи и с разработения метод на неитеративната целева координация. Направени са сравнения в табличен и графичен вид. Получените формални изводи и резултати позволяват използването им при решаване на оптимизационни задачи от различни приложни области в реално време.
 

Книги с подобно съдържание

Твърда корица  7.00 лв.
, ,

Мека корица 0.50 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.