EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 

Направления Астрономия, космически изследвания и технологии | Космически и слънчево-земни изследвания

Споделете в Facebook
Аерокосмически методи в екологията и изучаването на околната среда
Част първа. Методи и средства за дистанционно аерокосмическо
Издадена
..2003 г.
  първо издание
Формат 70X100/16
 
Страници
208  

Твърда корица 
   
ISBN 954-430-939-X
Цена 8.00 лв.


Книгата е посветена на възможностите и приложението на аерокосмическите методи и средства при решаването на един от най-важните проблеми на съвременното човечество, а именно изследванията в областта на екологията и околната среда. Настоящата първа част, озаглавена "Методи и средства за дистанционно аерокосмическо изследване на Земята", има за обект методите и апаратните средства, с които се получават данните и информацията от дистанционното изследване на Земята от борда на аерокосмически летателни апарати. Разглеждат се аерокосмическите изследвания и основните насоки на космическите изследвания. Акцентира се върху физичните методи на дистанционните аерокосмически изследвания на Земята от Космоса, дискутират се различните околоземни орбити и по-специално тези за дистанционни изследвания. Основното място е отделено на методите и техническите средства на дистанционните изследвания от борда на авиационните и космическите летателни апарати - автоматични и пилотируеми. Разгледани са и визуалните изследвания от околоземна орбита, оптималните космически комплекси за непрекъснат мониторинг и комплексният синхронен аерокосмически експеримент. Книгата е предназначена за широка читателска аудитория - научни работници, специалисти и учащи се в областта на екологията, опазването на околната среда, комплекса от науки за Земята (география, геофизика, геология, хидрология, метеорология и т. н.), авиацията и космонавтиката, военни специалисти, специалисти по гражданска защита и др.
 

Книги с подобно съдържание

Мека корица 12.00 лв.
Мека корица 5.00 лв.
 
 
Мнения
     

 
Вашето мнение
автор:
имейл:*
текст:
  това съобщение не е спам (задължително)
  *Полето не е задължително, но е необходимо, за да можем да се свържем с Вас.
 

 

 

Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.